February 16, 2017 | By oncocare_admin

ยิ้มสวยด้วยวีเนียร์

วีเนียร์ (Veneer) คือ อะไร

การทำวิเนียร์ เป็นการเคลือบผิวฟัน หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเคลือบฟันเทียม โดยการนำวัสดุเซรามิก หรือ คอมโพสิต เรซิน ที่มีขนาดบางและมีสีเหมือนฟัน มาเคลือบติดด้านหน้าของฟัน เพื่อปกปิดแก้ปัญหาฟันแตก, ฟันปิ่น, ฟันห่าง, ฟันที่ไม่เข้ารูป, ฟันเหลือง หรือฟันที่มีคราบสิ่งสกปกทำให้สีของฟันไม่สวยงาม การทำการทำวีเนียร์จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย ฟันของเราจะมองดูขาวใส เข้ารูปสวยงาม

ขั้นตอนการทำวีเนียร์ฟัน

โดยส่วนมากทันตแพทย์จะทำการเช็คสภาพฟันของเราก่อนว่า ฟันในช่องปากมีปัญหาหรือไม่ ถ้ามีทันตแพทย์จะทำการรักษาก่อนฟันในช่องปากให้ดีก่อน ซึ่งอาจต้องเสียเวลารักษาสภาพฟันในช่องปากก่อน เมื่อรักษาแล้วรอฟันฟื้นตัวก่อน เมื่อไม่มีปัญหาอะไรแล้วแพทย์จะทำการ พิมพ์ฟันของเราใส่แม่แบบไว้เพื่อนำกลับไปทำวีเนียร์ Veneer โดยทันตแพทย์จะเลือกสีของที่เคลือบฟันให้เหมือนกับสีของฟันซี่อื่นๆ ของช่องปากที่สุด โดยใช้เวลาในการทำประมาณ 1 สัปดาห์ เมื่อทำวีเนียร์เสร็จแล้ว แพทย์จะนัดมาใส่ วีเนียร์ หรือที่เคลือบฟัน โดยแพทย์จะทำการฉาบที่เคลือบฟันหรือวีเนียร์ฟันขาว ให้ติดกับฟันเดิม เพื่อเปลี่ยนสภาพของฟันให้สวยงามได้รูป ระยะเวลาประมาณ 20-40 นาที แล้วแต่จำนวนซี่ฟันที่ทำ และความชำนาญของทันตแพทย์ เมื่อทำวีเนียร์เสร็จแล้วแพทย์จะทำการเช็คสภาพฟันว่า ฟันเรียงตัวกันเป็นระเบียบและสีของที่เคลือบฟันเข้ากันฟันซี่อื่นๆ หรือไม่ เมื่อไม่พบความผิดปกติก็สามารถกลับบ้านได้ปกติ ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ทันตแพทย์จะนัดตรวจสภาพของวีเนียร์ว่าปรับเข้ากับฟันของเราแล้วหรือไม่ ถ้าไม่พบสิ่งผิดปกติ ก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

หลังการทำวีเนียร์

ช่วง 1 สัปดาห์แรกไม่ควรกินอาหารที่มีความเหนียวเคี้ยวยาก และไม่ควรกัดอะไรแข็งๆ เพื่อให้ที่เคลือบฟันปรับสภาพก่อน ทำความสะอาดฟันให้สะอาดที่สุด แปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหารเสร็จ และควรใช่ไหมขัดฟันทุกครั้งหลังแปรงฟัน จากนั้นบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปาก เพื่อทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึก เมื่อพบความผิดปกติเช่นที่เคลือบฟันเบี้ยว หรือที่เคลือบฟันแตกหัก สีที่เคลือบฟันลอก ควรเข้าพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขให้เร็วที่สุด ควรตรวจฟันเป็นประจำ 2 ครั้งต่อปี

รอยยิ้มเป็นกิริยาที่แสดงออกซึ่งความสุข ไม่ใช่ความเครียด หรือความอาย ศูนย์ทันตกรรม PMDC เราช่วยคุณได้ ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาสุขฟันรูปแบบไหน เราสามารถช่วยให้คุณกลับมามีรอยยิ้มที่สวยงามได้ ทุกปัญหาสุขภาพฟัน PMDC เอาอยู่ คุณจะเผยรอยยิ้มได้อย่างมั่นใจ