April 11, 2017 | By oncocare_admin

เรื่องที่ไม่ควรรู้ แต่ต้องรู้เกี่ยวกับ “ครอบฟัน”

การครอบฟัน เป็นการบูรณะการฟันเพื่อความสวยงามอย่างหนึ่ง โดยการครอบ หรือคลุมฟันที่เสียหายทั้งซี่ด้วยวัสดุคล้ายฟัน ดดยวัสดุที่ใช้ครอบฟันนั้นมักใช้พอร์เซเลน หรือเซรามิก เป็นส่วนประกอบซึ่งสามารถปรับสี ให้เข้ากับ สีฟันตาม ธรรมชาติได้ ส่วนวัสดุอื่นๆ เช่น ทอง และโลหะผสม อาครีลิค และเซรามิก เพื่อทำให้ฟันซี่นั้นแข็งแรงขึ้น หรือเพื่อตกแต่งรูปทรงให้ฟันสวยงาม หรือ เป็นระเบียบมากขึ้น

โดยก่อนที่จะทำครอบฟัน คุณควรรู้ถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หรือผลกระทบจากการครอบฟันที่ไม่ได้มาตราฐาน ในที่นี่ผลกระทบไม่ได้รุนแรงแต่อาจจะทำให้เกิดอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวันและเกิดปัญหาบางประการ มาดูกันว่าการครอบฟันทำให้เกิดปัญหาใดได้บ้าง ?

1. รู้สีกไม่สบายฟันหรือเสียวฟัน

หลังจากการทำครอบฟันใหม่ๆ อาจมีความรู้สึกที่ไวกว่าปกติหรือมีอาการเสียวฟันเมื่อฤทธิ์ของยาชาหมดลง หากฟันที่ครอบยังคงมีประสาทฟันอยู่ก็อาจทำให้รู้สึกถึงความร้อนหรือเย็นได้ ซึ่งทันตแพทย์อาจแนะนำให้ใช้ยาสีฟันสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟัน

2. ที่ครอบฟันหลวม

ในบางครั้งสิ่งที่ใช้สำหรับยึดเกาะที่ครอบฟันอาจจะมีการเสื่อมสภาพลงได้ หรืออาจจะถูกล้างออกได้ทำให้ที่ครอบฟันหลวม นอกจากนั้นยังทำให้แบคทีเรียสามารถเข้าไปและทำให้เกิดฟันผุได้ในที่สุด หากมีความรู้สึกว่าที่ครอบฟันกำลังหลวม ควรติดต่อทันตแพทย์

3. ที่ครอบฟันหลุด

บางครั้งที่ครอบฟันอาจหลุดได้ โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ที่ครอบฟันไม่พอดีกับฟัน สิ่งยึดที่ครอบฟันกับฟันไม่เพียงพอ หรือรูปร่างของฟันเล็กเกินไป ทำให้ที่ครอบฟันไม่สามารถยึดเกาะได้

4. ที่ครอบฟันแตกหรือกระเทาะ

เมื่อใช้พอร์สเลนในการครอบฟัน สามารถกระเทาะหรือแตกได้ หากที่ครอบฟันแตกเพียงเล็กน้อยก็ยังอาจสามารถใช้คอมโพสิตเรซิ่นในการซ่อมแซมได้ แต่หากแตกกระเทาะมากอาจจำเป็นต้องทำใหม่ ซึ่งถ้าทำครอบฟันทันตแพทย์จะแนะนำไม่ให้ ใช้ฟันบดเคี้ยวน้ำแข็ง หรือใช้ฟันเปิดหรือฉีกผลิตภัณฑ์อาหาร เปิดปาเบียร์ รวมไปถึงผู้ที่มีนิสัยนอนกัดฟัน  ซึ่งอาจจะทำให้ที่ครอบฟันแตกได้

5. มีอาการแพ้

วัสดุที่ใช้ในการครอบฟันส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของโลหะ ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพ้ได้ ปฏิกริยาแพ้ต่อโลหะหรือพอร์สเลนที่ใช้ครอบฟัน ซึ่งเกิดทำการครอบฟันทันตแพทย์จะมีการสอบถามเก็บข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่ามีอาการแพ้อะไรหรือไม่ แต่ถ้าหากมีอาการแพ้หลังการทำครอบฟัน ควรรีบเข้าปรึกษาทันตแพทย์ทันที ในกรณีนี้มีโอกาสที่เกิดน้อยมากจากเคสที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลกระทบทั้งหมดขึ้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถและความชำนาญของทันตแพทย์ผู้ทำการรักษา และการดูแลสุขอนามัยช่องปากของคนไข้ด้วย นอกจากนั้น อายุการใช้งานของฟันที่ครอบนั้นอายุใช้งานโดยเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง 5-15 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากฟันด้วย

สำหรับท่านที่มีการเสียหายของเนื้อฟัน และต้องการ การป้องกันรักษาเนื้อฟัน ไม่ให้เสียหายไปมากกว่านี้ และยังสามารถกลับมาสวยได้เหมือนเดิมนั้น เราขอแนะนำให้ท่านเข้าปรึกษาทันตแพทย์ที่ ศูนย์ทันตกรรม PMDC ซึ่งที่ศูนย์ทันตกรรมประกอบด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ด้านการทำครอบฟัน มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท่านสามารถเข้าไปดูภาพก่อนและหลังการทำครอบฟันหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pmdc-dental.com/th/ทันตกรรมตกแต่ง/ครอบฟันชนิดไม่มีโลหะ