เหตุผลที่ควรทำประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันตกลงจะจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกัน ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะมีเกิดจากอาการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากโรคต่างๆ หรือการบาดเจ็บที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุก็ตาม โดยส่วนใหญ่แล้ว ประกันสุขภาพจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก

 • ประกันสุขภาพเเบบเดี่ยว
 • ประกันสุขภาพเเบบกลุ่ม

ทำไมถึงควรทำประกันสุขภาพ

 • ได้ลดหย่อนภาษี
 • เป็นการเก็บเงินไว้ใช้บั้นปลาย
 • หากเกิดอะไรขึ้นสามารถมีเงินให้ลูกหลานไว้จัดงานศพ หรือ เลี้ยงชีพ
 • อีกแบบคือประกันแบบบำนาญจะได้มีเงินคืนให้ใช้แต่ละเดือน
 • เราสามารถนำเงินที่ส่งเบี้ยประกันเป็นหลักประกันกู้เงินจากที่เราส่งไปได้ และหากเราเสียชีวิตสามารถหักหนี้จากเงินที่ได้จากการเสียชีวิต

ข้อควรรู้

การทำประกันสุขภาพเป็นการวางแผนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด เกิดกับใคร เกิดร้ายแรงมากน้อยแค่ไหน ดังนั้น หากเราอยากทำประกันสุขภาพเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากจะพิจารณาค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายเทียบกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการเคลมแล้ว อย่าลืมอ่านรายละเอียดในกรมธรรม์ โดยทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครอง รวมถึงข้อยกเว้นต่าง ๆ ของแต่ละสัญญาให้ครบถ้วน ทั้งก่อนและหลังทำประกันสุขภาพ เพราะแต่ละสัญญามีเงื่อนไขไม่เหมือนกัน เราจะได้ใช้ทุกสิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับประกันสุขภาพกันก่อนดีกว่าว่าประกันสุขภาพคืออะไร ทำไมถึงต้องทำ

ประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันตกลงจะจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกัน ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะมีเกิดจากอาการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากโรคต่างๆ หรือการบาดเจ็บที่มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุก็ตาม โดยส่วนใหญ่แล้ว ประกันสุขภาพจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก

 • ประกันสุขภาพเเบบเดี่ยว
 • ประกันสุขภาพเเบบกลุ่ม

ทำไมถึงควรทำประกันสุขภาพ

 • ได้ลดหย่อนภาษี
 • เป็นการเก็บเงินไว้ใช้บั้นปลาย
 • หากเกิดอะไรขึ้นสามารถมีเงินให้ลูกหลานไว้จัดงานศพ หรือ เลี้ยงชีพ
 • อีกแบบคือประกันแบบบำนาญจะได้มีเงินคืนให้ใช้แต่ละเดือน
 • เราสามารถนำเงินที่ส่งเบี้ยประกันเป็นหลักประกันกู้เงินจากที่เราส่งไปได้ และหากเราเสียชีวิตสามารถหักหนี้จากเงินที่ได้จากการเสียชีวิต

ข้อควรรู้

การทำประกันสุขภาพเป็นการวางแผนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด เกิดกับใคร เกิดร้ายแรงมากน้อยแค่ไหน ดังนั้น หากเราอยากทำประกันสุขภาพเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากจะพิจารณาค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายเทียบกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการเคลมแล้ว อย่าลืมอ่านรายละเอียดในกรมธรรม์ โดยทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครอง รวมถึงข้อยกเว้นต่าง ๆ ของแต่ละสัญญาให้ครบถ้วน ทั้งก่อนและหลังทำประกันสุขภาพ เพราะแต่ละสัญญามีเงื่อนไขไม่เหมือนกัน เราจะได้ใช้ทุกสิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แมนูไลฟ์ ฟินชัวรันส์